درباره بازرگانی کاشی و سرامیک میبد یزد

درباره ما

بازرگانی کاشی و سرامیک میبد یزد

حوزه فعالیت :فروش عمده محصولات کارخانجات کاشی (داخلی و صادرات به کشورهای همسایه)

بازرگانی کاشی و سرامیک میبد یزد

برای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

کارخانجات طرف قرار داد:

کاشی برج اردکان

کاشی صدیق سرام و پاسارگاد سرام اباده

کاشی و سرامیک پارسیان